Industry 4.0 a Inspirativní Workshop dnes na UTB ve Zlíně

Racionalizace a intenzifikace jako plán další pětiletky

Inspirativní Workshop

„INDUSTRY 4.0 – Inspirace pro průmyslové inženýrství a procesní management“

Akce byla pořádána Ústavem průmyslového inženýrství a informačních systémů pod odborným a moderačním vedením prof. Ing. Felicity Chromjakové, PhD. a děkana fakulty doc. Ing. Davida Tučka, Ph.D. Celodenního workshopu se navzdory bohaté nadílce sněhu zúčastnilo více jak 145 účastníků z průmyslových a konzultantských firem z celé České republiky, velice zajímaví byli i přednášející z řad firem přinášející nová koncepční řešení pro české průmyslové firmy v oblasti implementace uvedeného konceptu. Cílem workshopu bylo podívat se blíže na téma Industry 4.0, které je v současnosti chápáno, jak potvrdily i reakce mnoha účastníků, spíše jako marketingový pojem a nikoliv jako zásadní trend pro budoucí orientaci průmyslových firem.

Na akci zaznělo:

Odlehčený příspěvek s těžkými myšlenkami k zamyšlení přinesl závěrem pán Petr Eliáš ze společnosti INSPECTUM. Základem filosofie Industry 4.0 je nalezení způsobu, jak se budou stroje, lidé a počítače navzájem efektivně kamarádit a zlepšovat.


Zejména říkáme:

  • Nepodceňte Industry 4.0. jako trend.
  • Rozdíl ve výši českých a zahraničních investorů již dosahuje z našich poznatků okolo 11 násobku, a to může být pro řadu českých firem v budoucích několika letech zhoubné.

Současně upozorňujeme:

  • oceňujeme vývoj stavu podniků za posledních 25 let
  • na nutnost zlepšení a práce s lidmi
  • varujeme před stávajícím přetížením pracovníků neschopných kreativity při rozvoji inovací
  • upozorňujeme na strach lidí ze zavádění změn
  • na potřebu vytváření lepšího pracovního prostředí
  • varujeme před nedostatkem dovedností u budoucích obsluh „digitálních zařízení“
  • na význam budování systému vzdělávání pracovníků – získávání nových dovedností
  • na nutnost zlepšení komunikace při definování cílů organizací

 

Link na poznatky z akce očima organizátorů zde

Více informací k tématu přineseme na našem dalším novém webu: www.inspectumdigital.cz

Prezentaci vám rádi poskytneme na vyžádání nebo při osobním setkání.