Tisk bezpečnostních tabulek a důležitých sdělení pro prevenci COVID19 – AKTUALIZOVÁNO

V souvislosti s prevencí a zastavení šíření nákazy COVID-19 považujeme za správné připravit všechna pracoviště, podniky a firmy na preventivní opatření předcházející šíření nákazy, ochrany zdraví a následných škod.

Zvažte prosím jak v těchto dnech vybavit své firmy, podniky, areály a provozovny z pohledu prevence šíření nemoci COVID-19.

Zejména se zaměřte na vstup do objektu (vrátnice, recepce, vstupní dveře apod.) a k němu instalujte výrazná sdělení a podmínky vstupu, případně pohybu v objektu.

Také se zaměřte na veškeré společné prostory, sociální zařízení, WC, sprchy, šatny, jídelny, denní místnosti, kuřárny, apod. Téměř všude kde dochází k pohybu osob lze v těchto dnech a měsících efektivně komunikovat preventivní upozornění.

Zaměřte se na opatření okamžitá, ale i následná, která budou ve firmách působit preventivně i v dalších měsících a letech.

Nepodceňte i informování pracovníků o povolených rozestupech, odstupech od sebe vzájemně, od přepážek, od recepcí, od vrátnic, od prodejních míst apod.

V této věci se podařilo dohodnout s tiskárnou AIP TISK na okamžitém zahájení výroby bezpečnostních tabulek, polepů, nálepek, informačních tabulí, informačních plachet a roll-upů.

Pro více informací prosím kontaktujte AIP TISK http://www.aiptisk.cz/

Správná sdělení, znění textů, správnou barvu tabulek a motiv piktogramu pro preventivní informovanost vám sdělí váš „preventista“ OZO v BOZP, případně se lze obrátit na nás nejen v této věci. Jsme zde pro Vás.

Užitečnou pomůcku přinášíme zde:

Vzhledem k neexistenci připraveného značení pro nastalou situaci s COVID-19, Vám po konzultaci s OZO BOZP přinášíme následující možné texty a barevné kombinace.

Zákazové značení – zde se preferuje kombinace barev červené a bílé

 • Zákaz vstupu bez roušky nebo respirátoru
 • Zákaz vstupu bez respirátoru s výdechovým ventilem
 • Zákaz vstupu bez roušky
 • Zákaz vstupu bez jednorázové pracovní kombinézy
 • Zákaz vstupu bez ochrany zraku         
 • Zákaz vstupu bez ochranných rukavic
 • Zákaz vstupu bez doprovodu zaměstnancem společnosti
 • Vstup pouze na povolení
 • Zákaz vstupu s respiračním onemocněním.
 • Zákaz dotýkání

Příkazové značení – zde se preferuje kombinace barev modré a bílé

 • Ve frontě dodržujte rozestupy minimálně 2m (doplňte dle potřeby a platných nařízení)
 • Po použití WC si umyjte vždy ruce mýdlem a vodou.
 • Návštěva se musí hlásit na vrátnici.
 • Před vstupem proveďte dezinfekci rukou
 • Nevytvářejte skupiny osob větší než …….
 • Řidiči mezinárodní kamionové dopravy nevystupujte z vozu – hlaste se na telefonu ………….
 • Po opuštění vozidla proveďte dezinfekci rukou a nasaďte OOPP (nebo popište)
 • Manipulace povolena pouze s OOPP

Výstražné značení – barva v kombinaci žlutá a bílá, písmo černé

 • Pozor pracoviště je potřeba po dokončení činnosti dezinfikovat
 • Pozor prostory shromažďování osob

Tyto zákazové, příkazové a výstražné značení se dají upravit navzájem, texty doplnit dle potřeby.

Textová sdělení lze doplnit o vhodný motiv nebo ikonu.

Nařízení lze doplnit i o grafickou a doplňující textovou podobu správného postupu.

Zvažte více jazykových variant – vícejazyčné nápisy.

Vše lze doplnit i symbolem (piktogramem) COVID-19 buňky pro snadné připomenutí, že se jedná o opatření v souvislosti s prevencí COVID-19.


Pokud budete potřebovat další informace ke správnému značení neváhejte nás kontaktovat na info@inspectum.eu. Audit stavu BOZP a PO s návrhem řešení provádíme bezplatně.