Služby

Naše služby


Safety & SecurityBOZP, PO, EKO, zlepšení bezpečnosti v klidu a s rozumem

Ať chceme nebo ne, rizik a legislativních povinností je mnoho. Naší snahou je pomoci mít tyto agendy v pořádku a eliminovat rizika. Pozitivním způsobem vám se vším pomůžeme, co lze, zařídíme za vás, co lze napravit, napravíme. Nastavíme nový srozumitelný a přehledný systém řízení agend, který vám bude pomáhat každý den. Trvale zkoumáme rizika a vyhodnocujeme incidenty. Na základě těchto zkušeností, odborné praxe našich specialistů, znalosti trhu a souvislostí jsem schopni identifikovat, poradit a pomoci navrhnout ideální způsoby ostrahy vašich aktiv za pomoci změny systému, jeho inovace a za využití moderních technologií.
Více o Safety & Security

DigitalPomocí digitálních nástrojů získáte náskok a nové schopnosti

Pomocí moderních technologií, digitálních nástrojů a znalostí našich šikovných lidí plníme cíle a mnohdy i sny našich zákazníků. Jsme váš průvodce a partner na efektivní cestě digitálním chaosem do úspěšné budoucnosti. Nechejte data pracovat pro vás. Získejte benefity úspěšných značek.
Více o DigitalInspectum Digital web

InvestInvestiční poradenství a optimalizace investic ke snížení nákladů na pořízení a provoz

Poradíme, jak investice navrhnout s ohledem na jejich pořizovací, ale zejména provozní náklady. Náš zkušený tým vám pomůže ve všech fázích investice. Pomůžeme investici vymodelovat, projednat varianty, připravit potřebné podklady, optimalizovat náklady, pohlídat projektovou přípravu a projekční práce, nastavit systém jejího provozu a správy, až po její prodej.
Více o Invest

EnergyEnergetika a energetický management nejen k dosažení úspor

Specializujeme se na pomoc v oblasti energetiky a energetického managementu. Najdeme úspory u stávajících odběrů energií. Navrhneme optimální řešení investic a provozu energetických zařízení. Zajistíme energetický audit (EA), energetický posudek i průkaz energetické náročnosti (PENB).
Více o Energy

ResearchNikdo neví vše. Umíme zjistit mnohé pomocí výzkumů, analýz a predikcí.

Ve spolupráci s celou řadou specialistů a procesů znalých expertů připravujeme individuálně zaměřené průzkumy a výzkumy. Umíme pomoci v celém spektru nabídky naší společnosti. Nejčastěji pomáháme při plánování investic, hledání priorit, v oblasti marketingu, v průzkumech spokojenosti zákazníků i zaměstnanců a mnohé další. Pokud vám vytvoříme kvalitní sběr dat, následně vám ukážeme možnosti predikcí nad těmito daty. Umíme pomoci, pokud víte, co potřebujete zjistit.
Více o Research

SystemsPomáháme inovovat a zlepšovat procesy a systémy řízení

Řada z vás si zažila v minulosti vše, co se dalo zažít okolo systémů řízení dle norem ISO. Řada firem to má zavedeno, jen to podle toho nefunguje. Znáte to? Podařilo se nám sestavit super tým kolegů znalých zavedení celé řady procesů a v návaznosti na to i celé řady systémů řízení. Máte pocit, že to vaši lidé dělají nějak po svém? Děláme to trochu jinak a máme na to svůj systém práce, který je přizpůsoben časové ose, nákladům a vaším časovým a kapacitním možnostem. Dozvíte se, jak to děláte doopravdy a zavedeme vše tak, jak chcete a potřebujete, aby se to dělo. S celou komunikací a zavedením změn pomůžeme.
Více o Systems

StarterNastartujeme a rozjedeme vám start-up, začínající firmu, projekt i záměr

Pomůžeme vám rozhýbat téměř jakýkoliv start-up, začínající firmu, projekt či záměr. Máme tým zkušených mentorů a odborníků z celé řady oborů. Dlouhodobě učíme lidi nové dovednosti v oblasti podnikání. Pomáháme zájemcům o problematiku podnikání poznávat nové lidi, konzultovat své záměry, dozvídat se pravdu o skutečném dobrodružství podnikání a o tom, co vše to obnáší, od toho úžasného po povinnosti. Pokud trpíte vy nebo vaše dítě start-upovým poblouzněním, tak vám rádi pomůžeme, povíme si o realitě a váš záměr si můžeme v klidu probrat. Možná vytvoříme z nereálného snu zdravou začínající firmu, která poroste možná pomaleji, nebude nejslavnější, ale vydělá vám peníze každý měsíc. Ve start-upové variantě to otestujeme, nafázujeme, nastavíme a nalezneme investora se zkušeností nakopnout to na správnou úroveň a trh.
Více o Starter

ToolsModerní nástroje pro udržitelnost a růst

Trvale sledujeme a testujeme moderní technologie, digitální nástroje, aplikace, systémy a různé užitečné pomůcky. V celé řadě případů již ve spolupráci s partnery chybějící nástroje vytváříme, dodáváme, implementujeme a nasazujeme pro úspěch a růst vašich organizací. Naši zákazníci se mohou na vývoji podílet a je nám ctí mít k dispozici i tyto naprosto kompetentní beta-testery. S nabídkou námi vybraných užitečných pomůcek vás seznámíme. Uvidíte, že někteří pomocníci mohou být levní, rychlí a mít super návratnosti.
Více o ToolsUkázat Nástroje

AcademyVzdělávací systém pro rozvoj váš i vašich spolupracovníků

Vytváříme moderní školu, která nezdržuje a dokáže předávat vám i vašim lidem nové dovednosti. Současně poskytujeme veškeré související kurzy a školení v oblastech naší pomoci od BOZP, PO, EKO přes energetiku, nové IT dovednosti po výuku práce s moderními digitálními nástroji. Vašim dětem řekneme o podnikání, vaše pracovníky vyškolíme v legislativních povinnostech, naučíme je nové dovednosti, a vám pomůžeme třeba v oblasti leadershipu a osobního rozvoje.
Více o AcademyJaké dovednosti získám?

MediaEfektivní nástroje komunikace, sdílení sdělení a zajištění kvalitního přenosu informace bez zkreslení

Vytváříme moderní systém mediální komunikace postavený na znalostech souvislostí a zkušenosti. Zejména vám pomáháme zvládnout komunikaci dovnitř ke spolupracovníkům. Nedílnou součástí našich služeb je i pomoc nastavením správné komunikace směrem k zákazníkům. Naší odlišností je vlastní vydavatelství odborných materiálů pro vaše další vzdělávání a příprava odborných webových portálů v síti internet.
Více o Media