Safety & Security

BOZP, PO, EKO a zabezpečení vašich aktivKomplexně, pozitivně, s rozumem

Ať chceme nebo ne, rizik a legislativních povinností je mnoho. Naší snahou je pomoci vám mít tyto agendy v pořádku, eliminovat rizika, předcházet souvisejícím hrozbám a sankcím. Pozitivním přístupem a způsobem vám se vším pomůžeme, co lze, zařídíme za vás a vykomunikujeme, co lze napravit, napravíme. Nastavíme nový srozumitelný a přehledný systém řízení těchto agend, který vám bude pomáhat každý den. Pokud nám umožníte vše posunout na vyšší úroveň, získáte i nové možnosti zvýšení bezpečnosti a zabezpečení svých aktiv a majetku.

Přínosy pro vásDáme do pořádku BOZP, PO, EKO a zabezpečení

 • Snižujeme počty pracovních úrazů a zvyšujeme kvalitu pracovního života
 • Předcházíme vzniku požárů, souvisejícím úrazům a škodám
 • Předcházíme vzniku škod a napomáháme kontinuitě prací
 • Pomáháme splnit legislativní povinnosti, komunikovat a předcházet sankcím
 • Zvyšujeme bezpečnost a zabezpečení aktiv a majetku

Proč s námiJsme srozumitelní a máme lidský přístup

 • Získáte dodavatele, pro kterého jste významný zákazník
 • Získáte kompetentního, spolehlivého a zkušeného partnera
 • Protože to dáme do pořádku a posuneme to na vyšší úroveň
 • Získáte konzultanta na telefonu 24/7 pro řešení celé řady problémů
 • Získáte všechny přínosy námi vytvářeného a ověřeného systému práce

Co umíme zajistit?Komplexní řešení v oblastech bezpečnosti práce, požární ochrany, ekologie a revizí zařízení se skládá z těchto volitelných dílčích služeb

 • Pomáháme založit a pravidleně vedeme bezpečnostní radu organizace.
 • Pravidelně zhodnotíme všechna známá rizika, stav plnění stávajících a nových legislativních povinností, projdeme nová zjištění a nová rizika.
 • Pomocí pozitivního auditingu zjistíme co nevíme.
 • Projednáme postupné sjednání nápravy a eliminaci rizik.
 • Promyslíme a ukážeme si varianty jednotlivých řešení podle závažnosti, možné časové a cenové náročnosti.
 • Extrémně riziková zjištění řešíme bezodkladně.
 • Poskytujeme linku okamžité pomoci a konzultace na telefonu 24/7.
 • K haváriím a incidentům vyjíždíme a pomáháme řešit situaci na místě.

 • Činnost preventisty BOZP
 • Pravidelné kontroly organizací a objektů
 • Komplexní vypracování dokumentace a její aktualizace
 • Návrhy na zlepšení a pomoc se sjednáním nápravy
 • Pravidlený reporting
 • Revize VTZ (vyhrazená technická zařízení – elektrická, plynová, tlaková, zdvihací)
 • Revize ostatních zařízení (regály, žebříky apod.)
 • Revize VPPO (hasicí přístroje, hydranty atd.)
 • Koordinátor BOZP na stavbách
 • Školení pracovníků v oblasti BOZP
 • Školení řidičů
 • Školení jeřábníků a vazačů

 • Preventista PO – požární ochrany
 • Pravidelná kontrola a zjistění stavu v organizaci
 • Komplexní vypracování dokumentace a její aktualizace
 • Návrhy na zlepšení a pomoc se sjednáním nápravy
 • Pravidelný reporting
 • Školení pracovníků v oblasti PO

 • Služby ekologa
 • Vypracování dokumentace a její aktualizace
 • Pravidelné kontroly a náměty na zlepšení
 • Podání ročních hlášení – ovzduší
 • Podání ročních hlášení – odpady
 • Školení pracovníků
 • Poradenství v oblasti ekologie

 • Projednáme společně stávající stav bezpečnosti a zabezpečení aktiv.
 • Seznámíme se s historií dosavadních incidentů na místě.
 • Připravíme bezpečnostní analýzy dle požadavku.
 • Analyzujeme možnosti zvýšení zabezpečení majetku.
 • Pomocí pozitivního auditingu zjistíme co nevíme.
 • Připravíme varianty jednotlivých řešení podle závažnosti, možné časové a cenové náročnosti.
 • Ukážeme si položky extrémně rizikové a závažné určené k bezodkladnému řešení.

Postup spolupráce

1. krok

Úvodní schůzka

Setkáme se u nás nebo vás navštívíme. Seznámíme se. Pohovoříme o všem, co vás trápí.

2. krok

Bezplatný audit

Náš projektový manažer a oborový specialista provedou bezplatný audit.

3. krok

Cenová nabídka

Na základě zjištění o stavu agend navrhneme řešení a předložíme cenovou nabídku s pravidelnou platbou.

4. krok

Průběh spolupráce

Provedeme sjednané, pravidelně pošleme report a budeme se scházet k vyhodnocení vývoje a stavu agend.

Spolupracujeme s těmito partnery. Jsme otevřeni spolupráci.

Setkejme se, hovořme spolu, vyřešme to