Systems

Pomáháme inovovat a zlepšovat procesy a systémy řízeníZajistíme komunikaci a práci na změnách

Řada z vás si zažila v minulosti vše, co se dalo zažít okolo systémů řízení dle norem ISO. Spousta firem to má zavedeno, jen to podle toho nefunguje. Znáte to? Podařilo se nám sestavit super tým kolegů znalých zavedení celé řady procesů. Máte pocit, že to vaši lidé dělají nějak po svém? Děláme to trochu jinak a máme na to svůj systém práce, který je přizpůsoben časové ose, nákladům a vašim časovým a kapacitním možnostem. Dozvíte se, jak to děláte doopravdy a zavedeme vše tak, jak chcete a potřebujete, aby se to dělo.

Přínosy pro vásZlepšení procesů a systémů řízení

 • Zjistíte, jak to vše dnes probíhá doopravdy a data to potvrdí
 • Získáte zlepšení procesů a neřízené začnete řídit
 • Získáte nové dovednosti a nástroje k řízení na všech úrovních

Proč s námiJsme srozumitelní a máme lidský přístup

 • Získáte dodavatele, pro kterého jste významný zákazník
 • Získáte zkušeného partnera schopného identifikovat důležité
 • Získáte partnera schopného komunikovat zavádění změn do praxe

Co umíme zajistit?Nastavení systémů pro efektivnější fungování.

 • Mapování stávajících procesů
 • Ověření tvrzení a potvrzení procesu v praxi
 • Inovace a zlepšování procesů
 • Příprava a realizace komunikační strategie plánovaných změn
 • Zavádění změn souvisejících se změnou procesu
 • Pravidelný dohled nad průběhem procesů

Zejména pomáháme se zavedením a přípravou k certifikaci v těchto oblastech:

 • ISO 9001 (QMS) – systém managementu kvality
 • ISO 14001 (EMS) – systém environmentálního managementu
 • OHSAS 18001 – systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Integrované systémy řízení (ISO 9001 + ISO 14001 + OHSAS 18001)
 • ISO 20001 – pomoc s vytvořením systému pro management služeb pro informační technologie
 • ISO 27001 – pomoc při zavedení systému bezpečnosti informací
 • ISO 50001 – pomoc při zavádění systému energetického managementu
 • PEFC a C-o-C – příprava k certifikaci průběhu spotřebitelského řetězce dřeva
 • GDPR – připravujeme ucelené řešení pro správné zvládnutí této povinnosti
 • Pomoc při zavádění systémů kybernetické bezpečnosti organizace

Poskytujeme odbornou pomoc při přípravě organizace k zákaznickým auditům:

 • Pomoc s přípravou QMS části – Quality Management System
 • Pomoc s přípravou EMS části – Environmental Management System
 • Pomoc s přípravou RTP části – Reasonable Testing Program (Audit)
 • Pomoc s přípravou C&C části – Capability and Capacity (Audit)
 • Individuální konzultace
 • Možnost účasti na auditech a odborná pomoc při správné argumentaci auditorům
 • Konzultant operativně na telefonu

Postup spolupráce

1. krok

Úvodní schůzka

Setkáme se u nás nebo vás navštívíme. Seznámíme se. Pohovoříme o všem, co vás trápí. Navštívíme provoz.

2. krok

Upřesnění potřeby

Náš projektový manažer a procesní specialista se seznámí s provozem blíže a částečně poznají prostředí.

3. krok

Cenová nabídka

Na základě definované potřeby a našich zjištění navrhneme optimální řešení s harmonogramem prací a předložíme cenovou nabídku.

4. krok

Průběh spolupráce

Provedeme sjednané, pravidelně se budeme scházet k vyhodnocení vývoje prací. Průběžně vás budeme informovat o dílčích úspěších i neúspěších. Jsme na telefonu.

Setkejme se, hovořme spolu, vyřešme to