Media

Vykomunikujeme toEfektivní nástroje komunikace, sdílení sdělení a zajištění kvalitního přenosu informace bez zkreslení

Vytváříme moderní systém mediální komunikace postavený na znalostech souvislostí a zkušenosti. Zejména vám pomáháme zvládnout komunikaci dovnitř ke spolupracovníkům. Nedílnou součástí našich služeb je i pomoc nastavením správné komunikace směrem k zákazníkům. Naší odlišností je vlastní vydavatelství odborných materiálů pro vaše další vzdělávání a příprava odborných webových portálů v síti internet.

Přínosy pro vásVykomunikujeme to

 • Dokážete efektivně distribuovat vaše sdělení
 • Získáte lepší výsledky a posunete celou řadu věcí
 • Získáte nástroje pro zlepšení vnitřní a vnější komunikace

Proč s námiJsme srozumitelní a máme lidský přístup

 • Získáte rovnocenného partnera, který vám umí a chce pomoci
 • Získáte k ruce partu fajn lidí znalých problematiky komunikace
 • Získáte pomocníka, který ví jak na to

Co umíme zajistit?Vykomunikujeme to. Mediální tvorba dovnitř i ven.

Pomáháme s usnadněním interní komunikace pomocí následujích služeb:

 • Návrhy interních komunikačních systémů
 • Příprava komunikačních strategií
 • Pomoc s brandingem celé organizace
 • Návrhy informačních panelů pro interní propagaci značky a zvyšování loajality
 • Návrhy informačních panelů s oborovým zaměřením (BOZP, SAFETY FIRST PO, EKO, 5S, KAIZEN apod.)
 • Pomoc při tvorbě scénářů
 • Copywriting
 • Pomoc s tvorbou video blogů a podcastů
 • Pomoc s vývojem a výrobou intranetu a vnitřních elektronických komunikačních nástrojů
 • Výstavba webových prezentací a microsite
 • Automatizované bezobslužné systémy komunikace s prvky umělé inteligence

Pomáháme s usnadněním vnější komunikace pomocí následujících služeb:

 • Pomoc s tvorbou komunikační strategie
 • Pomoc s brandingem celé organizace
 • Návrhy řešení propagace značky
 • Návrhy a příprava řešení ke zvyšování loajality zákazníků
 • Pomoc s přípravou scénářů a osnov
 • Pomoc při tvorbě obsahu, elektronická média a sociálních sítě
 • Copywrighting
 • Pomoc s tvorbou videí a podcastů
 • Pomoc s vývojem a výrobou extranetu pro komunikaci se zákazníky pomocí elektronických komunikačních nástrojů
 • Výstavba webových prezentací a microsite
 • Automatizované bezobslužné systémy komunikace s prvky umělé inteligence

Připravujeme pro vás odborné eventy a akce pro osvětu a vaše setkávání a vzdělávání v oborech a oblastech našeho zájmu.

Připravujeme pro vás publikace a užitečné materiály pro osvětu a vaše další vzdělávání v oborech a oblastech našeho zájmu.

Připravujeme pro vás oborové webové portály a užitečné materiály pro osvětu a vaše další vzdělávání v oborech a oblastech naší snahy.

Postup spolupráce

1. krok

Seznámení

Setkáme se u nás nebo vás navštívíme. Seznámíme se a poznáme se osobně. Pohovoříme o vizích, cílech a možná i snech. Řekneme si o možnostech naší pomoci.

2. krok

Poznání cíle

Projektový manažer a případně oboroví specialisté se seznámí blíže s definicí cíle a popíší cestu k jeho dosažení. Řekneme si o vašich možnostech. Budeme hovořit o zadání a očekávání.

3. krok

Cenová nabídka

Upřesníme si vhodnou cestu a metodu dosažení cíle. Odhadneme naše náklady na všechny vámi požadované činnosti. Dohodneme se na způsobu a formě naší vzájemné spolupráce.

4. krok

Průběh spolupráce

Provedeme krok za krokem dohodnuté. Pravidelně se scházíme a hovoříme. Sdílíme informace elektronicky. Některé projekty vyžadují více schůzek, téměř všechny mnoho telefonátů a e-mailů.

Setkejme se, hovořme spolu, vyřešme to